Ansprechpartner

Fachlich:
Dr. Michael Seiffert 
Tel.: +49 (0)341 2434-445
E-Mail

Dr. Marco Klemm
Tel.: +49 (0) 341 2434-537
E-Mail

Organisatorisch:
Katja Lucke
Tel.: +49 (0)341 2434-119
E-Mail

Joana Klein
Tel.: +49 (0)341 2434-752
E-Mail

Veranstalter:


Kontakt

Fachliche Ansprechpartner

Dr. Michael Seiffert (Stv. Leiter des Forschungsschwerpunktes "Verfahren f├╝r chemische Bioenergietr├Ąger und Kraftstoffe")
Tel.: +49 (0)341 2434-445
E-Mail

Dr. Marco Klemm (Arbeitsgruppenleiter "Synthesegasbereitstellung")
Tel.: +49 (0) 341 2434-537
E-Mail

Organisatorische Ansprechpartner

Katja Lucke
Tel.: +49 (0)341 2434-119
E-Mail

Joana Klein
Tel.: +49 (0)341 2434-752
E-Mail

Technical contacts

Dr. Michael Seiffert (Deputy Head of the Research Center "Processes for Biogenic Biofuels and Fuels")
Tel .: +49 (0) 341 2434-445
e-mail

Dr. Marco Klemm (working group leader "synthesis gas supply")
Tel .: +49 (0) 341 2434-537
e-mail

Organizational Contact

Katja Lucke
Tel .: +49 (0) 341 2434-119
e-mail

Joana Klein
Tel .: +49 (0)341 2434-752
e-mail